اطلاعیه؛ ورزشکار و خانواده مطالعه نمایند

عرض وقت بخیر ورزشکاران و خانواده گرامی لطفا جهت سلامتی خود  با رعایت نکات زیر موسسه را جهت پایداری تمرینات...