تعطیلی موقت

با توجه به شرایط موجود و دستور اداره آموزش پرورش مبنی بر  عدم حضور دانش آموزان در مکان های ورزشی ، تمرینات تا انتهای خرداد ماه تعظیل می باشد.

با تشکر

Comments are closed.