آموزش

مطالب آموزشی برای بازیکنان ، مربیان ، والدین

اصول و قوانین در آموزش بسکتبال پایه

نویسنده : سعید ارمغانی
جمع آوری: سید مصطفی امین زاده

دانلود مقاله

ضرورت اطلاع والدین از وضعیت جسمانی کودکان

با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم ماندن در خانه و در پی آن کم تحرکی فرزندان لازم است اولیا  اطلاعاتی را در مورد وضعیت جسمانی فرزندانشان بدانند.

دانلود مقاله

سرفصل های آموزشی گروه های مختلف سنی بسکتبال

گرداوری:وحید عنوانی  تابستان 1395

دانلود مقاله

آناتومی بسکتبال

نویسنده:برایان کول”راب پرانیلو

مترجمان:دکتر هیمن محمدی استاد یار دانشگاه کردستان

معین ساغری- سجاد دائمی مقدم

دانلود مقاله

کتاب ” فرهنگ اصطلاحات تخصصی بسکتبال

کتاب ” فرهنگ اصطلاحات تخصصی بسکتبال ” ترجمه آقای جعفر سایه آفتابی از مربیان بسکتبال و مدرس دانشگاه کاشان

دانلود کتاب